Изгодни кредит без поръчители. Изгоден заем до заплата. Изгодни Бързи кредити. Кредитен калкулатор.

Универсален потребителски кредит

Инвестбанк АД предлага кредити и цялостни кредитни решения съобразно потребностите на клиента. Кредитните средства се отпускат при ясни условия, което Ви позволява ефективно да планирате своя бюджет. С използване на финансиране от Инвестбанк АД Вие можете по-лесно и по-бързо да реализирате желанията и проектите си.

Валута на кредита: в лева и в евро

Размер на кредита: до 20 000 лв. или равностойността им в евро

Срок на погасяване:

За кредити в BGN и EUR: до 10 години
Начин на погасяване: на равни месечни (анюитетни) вноски

Нови, по-изгодни лихви за кредити в лева и евро:

10 % фиксирана лихва с превод на работна заплата за кредити със срок до 5 години
ГПР 11.60% при кредит в размер на 5000 лв., срок 5 години (60 месеца) и превод на работна заплата, месечна такса за разплащателна сметка 0.90 лв., застраховка „Злополука и Заболяване“ в размер на 0.4% от остатъка по кредита, общо дължима сума 6 471.18 лв., месечна вноска – 106.24 лв.

11,5% фиксирана лихва без превод на работна заплата за кредити със срок до 5 години ГПР 12.87% при кредит в размер на 5000 лв., срок 5 години (60 месеца), застраховка „Злополука и Заболяване“ в размер на 0.4% от остатъка по кредита, общо дължима сума 6 642.33 лв., месечна вноска – 109.96 лв.

10,5% фиксирана лихва с превод на работна заплата за кредити над 5 години ГПР 12.06% при кредит в размер на 5000 лв., срок 7 години (84 месеца) и превод на работна заплата, месечна такса за разплащателна сметка 0.90 лв., застраховка „Злополука и Заболяване“ в размер на 0.4% от остатъка по кредита, общо дължима сума 7224.47 лв., месечна вноска – 84.30 лв

13,5% фиксирана лихва без превод на работна заплата за кредити над 5 години ГПР 15.05% при кредит в размер на 5000 лв., срок 7 години (84 месеца), застраховка „Злополука и Заболяване“ в размер на 0.4% от остатъка по кредита, общо дължима сума 7825.84 лв., месечна вноска – 92.32 лв

Лихвени бонуси:

При издаване на дебитна карта лихвеният процент се намалява с 0,1%
При издаване на кредитна карта лихвеният процент се намалява с 0,2%
При ползване на услугата “Времето е пари” и ежемесечно плащане на минимум 2 услуги, лихвеният процент се намалява с 0,2%
При ползване на услугата „Електронно банкиране“ в активен режим - лихвеният процент се намалява с 0,2%
Общият лихвен бонус не може да надхвърля 0,5%

Такси и комисиони:

Такса за разглеждане на документи – 20 лв.

Обезпечение:

до 10 000 лв.: залог на вземане върху работна заплата (независимо дали работната заплата се превежда в Банката) 10 001 – 20 000 лв.: 1 поръчител и залог на вземане върху работна заплата (независимо дали работната заплата се превежда в Банката)
Застраховки:

Банката изисква застраховка на кредитополучателя минимум за следните рискове: злополука и заболяване. Застрахователната компания следва да бъде одобрена от банката.

Кандидатсвай Онлайн:

Преди да изтеглиш кредит

Такова понятие като изгоден кредит за кредитоискателя не съществува. Повечето банки дават по-изгодни условия, ако заплатата минава по сметка в банката, а някои предлагат различни условия според размера й. Хубаво е да се сравняват не само лихвените проценти, а също така такси, застраховки, лихвообразуване и кога се променя и прочие тънкости.

Изгодно Предложение: