Изгодни кредит без поръчители. Изгоден заем до заплата. Изгодни Бързи кредити. Кредитен калкулатор.

Банка ДСК предлага по-изгодни кредити

Клиентите на пенсионно осигурителната компания "ДСК-Родина" ще могат да теглят кредити от "Банка ДСК" с по-изгодни лихви, съобщи Богомил Манов, главен изпълнителен директор на ПОК "ДСК - Родина", цитиран от БТА. От дружеството уточниха, че лихвата за тези клиенти ще бъде с един процент по-ниска от обичайната за банката.

ПОК" ДСК - Родина" ще предложи скоро на клиентите си да теглят натрупаните суми от лихвите по пенсионната партида. Манов съобщи, че средната доходност за трите пенсионни фонда на компанията не е падала под 10 процента годишно. По закон лихвите върху тези суми не се облагат и се явяват чиста печалба за хората.

Валентина Станчева, заместник-директор "Маркетинг и продажби" в компанията уточни, че и лихвите от пенсионните партиди може ежемесечно да се насочват към отделна банкова сметка и да се теглят с дебитна карта.

ПОК" ДСК - Родина" е част от финансовата група на Банка ДСК.

В трите пенсионни фонда на ПОК"ДСК - Родина" са се осигурявали 140 000 души, като през миналата година активите на компанията са нараснали с 8.413 млн. лв. до 25 889 000 лева. През 2004 година в ПОК" ДСК - Родина" очакват пенсионно осигурените да се увеличат до 170 000.

От компанията съобщиха, че в Унгария пенсионните фондове на ОТП за 5 години са успели да увеличат пазарните си дялове от 20 на 28% при задължителното пенсионно осигуряване и от 6 на 14% при доброволното.

ДСК-Родина предлага осигурителните си продукти във всички 260 клона на Банка ДСК.

Универсален потребителски кредит

Инвестбанк АД предлага кредити и цялостни кредитни решения съобразно потребностите на клиента. Кредитните средства се отпускат при ясни условия, което Ви позволява ефективно да планирате своя бюджет. С използване на финансиране от Инвестбанк АД Вие можете по-лесно и по-бързо да реализирате желанията и проектите си.

Валута на кредита: в лева и в евро

Размер на кредита: до 20 000 лв. или равностойността им в евро

Срок на погасяване:

За кредити в BGN и EUR: до 10 години
Начин на погасяване: на равни месечни (анюитетни) вноски

Нови, по-изгодни лихви за кредити в лева и евро:

10 % фиксирана лихва с превод на работна заплата за кредити със срок до 5 години
ГПР 11.60% при кредит в размер на 5000 лв., срок 5 години (60 месеца) и превод на работна заплата, месечна такса за разплащателна сметка 0.90 лв., застраховка „Злополука и Заболяване“ в размер на 0.4% от остатъка по кредита, общо дължима сума 6 471.18 лв., месечна вноска – 106.24 лв.

11,5% фиксирана лихва без превод на работна заплата за кредити със срок до 5 години ГПР 12.87% при кредит в размер на 5000 лв., срок 5 години (60 месеца), застраховка „Злополука и Заболяване“ в размер на 0.4% от остатъка по кредита, общо дължима сума 6 642.33 лв., месечна вноска – 109.96 лв.

10,5% фиксирана лихва с превод на работна заплата за кредити над 5 години ГПР 12.06% при кредит в размер на 5000 лв., срок 7 години (84 месеца) и превод на работна заплата, месечна такса за разплащателна сметка 0.90 лв., застраховка „Злополука и Заболяване“ в размер на 0.4% от остатъка по кредита, общо дължима сума 7224.47 лв., месечна вноска – 84.30 лв

13,5% фиксирана лихва без превод на работна заплата за кредити над 5 години ГПР 15.05% при кредит в размер на 5000 лв., срок 7 години (84 месеца), застраховка „Злополука и Заболяване“ в размер на 0.4% от остатъка по кредита, общо дължима сума 7825.84 лв., месечна вноска – 92.32 лв

Лихвени бонуси:

При издаване на дебитна карта лихвеният процент се намалява с 0,1%
При издаване на кредитна карта лихвеният процент се намалява с 0,2%
При ползване на услугата “Времето е пари” и ежемесечно плащане на минимум 2 услуги, лихвеният процент се намалява с 0,2%
При ползване на услугата „Електронно банкиране“ в активен режим - лихвеният процент се намалява с 0,2%
Общият лихвен бонус не може да надхвърля 0,5%

Такси и комисиони:

Такса за разглеждане на документи – 20 лв.

Обезпечение:

до 10 000 лв.: залог на вземане върху работна заплата (независимо дали работната заплата се превежда в Банката) 10 001 – 20 000 лв.: 1 поръчител и залог на вземане върху работна заплата (независимо дали работната заплата се превежда в Банката)
Застраховки:

Банката изисква застраховка на кредитополучателя минимум за следните рискове: злополука и заболяване. Застрахователната компания следва да бъде одобрена от банката.

Потребителски кредит за 1 ден

С потребителски кредит Експресо, само един ден Ви дели от това, което искате! Когато се нуждаете от средства, Вие искате да ги получите по-бързо, за да осъществите веднага своите желания. Именно за това, потребителският кредит е с по-кратки срокове за одобрение и отпускане.

Условия по потребителски кредит Експресо за 1 ден :

Фиксиран лихвен процент за целия срок - 9,35% в лева
Максимален размер на кредита - до 10 000 лева
Срок за погасяване: до 60 месеца
Без изискване за поръчител
Възможност за одобрение и отпускане в рамките на един работен ден, ако отговаряте на изискванията на Банката
Възможност за допълнителни застраховки Безработица и Временна неработоспособност

Можете да ползвате потребителския кредит Експресо за:

 • вашите потребителски нужди
 • покупка на обзавеждане и битова техника
 • ремонт
 • покупка на автомобил
 • пътуване
 • заплащане на обучение
 • други

Потребителски кредит с фиксирана лихва

С потребителски кредит с фиксирана лихва за целия период Вие получавате сигурността за постоянна вноска и възможност да планирате своите разходи.

Фиксирана лихва за целия период на кредита при атрактивни финансови условия Бърза и улеснена процедура Изгодни лихвени условия Изплащане на равни месечни вноски Възможност за активиране на животозастрахователна програма „Защита на кредита“ Възможност за погасяване на месечната вноска на банкомат на Обединена българска банка

Сега без такса за кандидатстване.
9.95% - фиксиран лихвен процент за целия период на кредита
Без превод на работна заплата
Без поръчител
Срок на кредита – от 6 до 60 месеца
Сума – от 500 до 10 000 лева
Такса за кандидатстване – Без такса
Такса кредитна оценка
за кредити с размер до 2000 лв. (вкл.) – 30 лв.
за кредити с размер до 10 000 лв. (вкл.) – 120 лв.
Такса по сметка, обслужваща кредита – 2.5 лв. на месец
Потребителски кредит с равни месечни вноски (анюитетен)
Необходими документи – Молба-декларация за отпускане на потребителски кредит и лична карта
Такса за предсрочно погасяване
1.00 % от предсрочно погасената главница, когато оставащият период на договора за кредит е по-голям от 1 година
0.5 % от предсрочно погасената главница, когато оставащият период на договора за кредит е по-малък от 1 година.
ГПР е 11.72% при кредит 10000 лв. за срок 60 м., с фиксирана годишна лихва 9,95% за целия период, с включени такси, посочени по-горе. Месечна вноска: 212.22 лв. Общо дължима сума: 13 003.47лв.

Потребителски кредит от СИБАНК

СИБАНК предлага широка гама от банкови продукти, обединени в различни пакетни програми, като се съобразява с вашите лични потребности и възможности. Гъвкавите решения, високото качество на обслужване и индивидуален подход към всеки клиент наложиха СИБАНК като мъдър избор на модерна банкова институция.

Най-подходящите за Вас форми на финансиране можете да откриете чрез предоставената тук информация и след като говорите лично с нашите кредитни консултанти.

Решенията на много от Вашите въпроси идват с Пакетни Програми за Потребителски кредит от СИБАНК!


КАКВО ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:

 • Да ползвате различни банкови продукти при изгодни лихви и такси;
 • Да реализирате своите краткосрочни, средносрочни и дългосрочни планове с допълнителни парични средства;
 • Да притежавате мечтаните стоки и/или обзавеждане;
 • Да получавате информация за наличните си средства в Банката, във всеки един момент;
 • Да се възползвате от допълнителни оборотни средства, предоставени под формата на овърдрафт или револвираща кредитна карта;
 • Да се погрижите за финансовата сигурност за семейството си, чрез сключване на застраховка „Живот”.


ПРЕДИМСТВА НА ПАКЕТНИТЕ ПРОГРАМИ

 • Ниски лихвени проценти
 • Бърза процедура при одобрение на кредита;
 • Възможност за финансиране без предоставяне на поръчител/и;
 • Възможност за автоматично погасяване на месечни вноски, без да се посещава клон на Банката;
 • Предлагане на бонуси за клиенти, ползващи Програма "Адванс", "Премиум" и Програма "Партньори";
 • Индивидуални консултации.

Преди да изтеглиш кредит

Такова понятие като изгоден кредит за кредитоискателя не съществува. Повечето банки дават по-изгодни условия, ако заплатата минава по сметка в банката, а някои предлагат различни условия според размера й. Хубаво е да се сравняват не само лихвените проценти, а също така такси, застраховки, лихвообразуване и кога се променя и прочие тънкости.

Изгодно Предложение: