Изгодни кредит без поръчители. Изгоден заем до заплата. Изгодни Бързи кредити. Кредитен калкулатор.

Потребителски кредит за 1 ден

С потребителски кредит Експресо, само един ден Ви дели от това, което искате! Когато се нуждаете от средства, Вие искате да ги получите по-бързо, за да осъществите веднага своите желания. Именно за това, потребителският кредит е с по-кратки срокове за одобрение и отпускане.

Условия по потребителски кредит Експресо за 1 ден :

Фиксиран лихвен процент за целия срок - 9,35% в лева
Максимален размер на кредита - до 10 000 лева
Срок за погасяване: до 60 месеца
Без изискване за поръчител
Възможност за одобрение и отпускане в рамките на един работен ден, ако отговаряте на изискванията на Банката
Възможност за допълнителни застраховки Безработица и Временна неработоспособност

Можете да ползвате потребителския кредит Експресо за:

  • вашите потребителски нужди
  • покупка на обзавеждане и битова техника
  • ремонт
  • покупка на автомобил
  • пътуване
  • заплащане на обучение
  • други

Кандидатсвай Онлайн:

Преди да изтеглиш кредит

Такова понятие като изгоден кредит за кредитоискателя не съществува. Повечето банки дават по-изгодни условия, ако заплатата минава по сметка в банката, а някои предлагат различни условия според размера й. Хубаво е да се сравняват не само лихвените проценти, а също така такси, застраховки, лихвообразуване и кога се променя и прочие тънкости.

Изгодно Предложение: