Изгодни кредит без поръчители. Изгоден заем до заплата. Изгодни Бързи кредити. Кредитен калкулатор.

Потребителски кредит с фиксирана лихва

С потребителски кредит с фиксирана лихва за целия период Вие получавате сигурността за постоянна вноска и възможност да планирате своите разходи.

Фиксирана лихва за целия период на кредита при атрактивни финансови условия Бърза и улеснена процедура Изгодни лихвени условия Изплащане на равни месечни вноски Възможност за активиране на животозастрахователна програма „Защита на кредита“ Възможност за погасяване на месечната вноска на банкомат на Обединена българска банка

Сега без такса за кандидатстване.
9.95% - фиксиран лихвен процент за целия период на кредита
Без превод на работна заплата
Без поръчител
Срок на кредита – от 6 до 60 месеца
Сума – от 500 до 10 000 лева
Такса за кандидатстване – Без такса
Такса кредитна оценка
за кредити с размер до 2000 лв. (вкл.) – 30 лв.
за кредити с размер до 10 000 лв. (вкл.) – 120 лв.
Такса по сметка, обслужваща кредита – 2.5 лв. на месец
Потребителски кредит с равни месечни вноски (анюитетен)
Необходими документи – Молба-декларация за отпускане на потребителски кредит и лична карта
Такса за предсрочно погасяване
1.00 % от предсрочно погасената главница, когато оставащият период на договора за кредит е по-голям от 1 година
0.5 % от предсрочно погасената главница, когато оставащият период на договора за кредит е по-малък от 1 година.
ГПР е 11.72% при кредит 10000 лв. за срок 60 м., с фиксирана годишна лихва 9,95% за целия период, с включени такси, посочени по-горе. Месечна вноска: 212.22 лв. Общо дължима сума: 13 003.47лв.

Кандидатсвай Онлайн:

Преди да изтеглиш кредит

Такова понятие като изгоден кредит за кредитоискателя не съществува. Повечето банки дават по-изгодни условия, ако заплатата минава по сметка в банката, а някои предлагат различни условия според размера й. Хубаво е да се сравняват не само лихвените проценти, а също така такси, застраховки, лихвообразуване и кога се променя и прочие тънкости.

Изгодно Предложение: