Изгодни кредит без поръчители. Изгоден заем до заплата. Изгодни Бързи кредити. Кредитен калкулатор.

Потребителски кредит от СИБАНК

СИБАНК предлага широка гама от банкови продукти, обединени в различни пакетни програми, като се съобразява с вашите лични потребности и възможности. Гъвкавите решения, високото качество на обслужване и индивидуален подход към всеки клиент наложиха СИБАНК като мъдър избор на модерна банкова институция.

Най-подходящите за Вас форми на финансиране можете да откриете чрез предоставената тук информация и след като говорите лично с нашите кредитни консултанти.

Решенията на много от Вашите въпроси идват с Пакетни Програми за Потребителски кредит от СИБАНК!


КАКВО ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:

 • Да ползвате различни банкови продукти при изгодни лихви и такси;
 • Да реализирате своите краткосрочни, средносрочни и дългосрочни планове с допълнителни парични средства;
 • Да притежавате мечтаните стоки и/или обзавеждане;
 • Да получавате информация за наличните си средства в Банката, във всеки един момент;
 • Да се възползвате от допълнителни оборотни средства, предоставени под формата на овърдрафт или револвираща кредитна карта;
 • Да се погрижите за финансовата сигурност за семейството си, чрез сключване на застраховка „Живот”.


ПРЕДИМСТВА НА ПАКЕТНИТЕ ПРОГРАМИ

 • Ниски лихвени проценти
 • Бърза процедура при одобрение на кредита;
 • Възможност за финансиране без предоставяне на поръчител/и;
 • Възможност за автоматично погасяване на месечни вноски, без да се посещава клон на Банката;
 • Предлагане на бонуси за клиенти, ползващи Програма "Адванс", "Премиум" и Програма "Партньори";
 • Индивидуални консултации.

Кандидатсвай Онлайн:

Преди да изтеглиш кредит

Такова понятие като изгоден кредит за кредитоискателя не съществува. Повечето банки дават по-изгодни условия, ако заплатата минава по сметка в банката, а някои предлагат различни условия според размера й. Хубаво е да се сравняват не само лихвените проценти, а също така такси, застраховки, лихвообразуване и кога се променя и прочие тънкости.

Изгодно Предложение: